Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
408

I C 42/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Wrocław Krzyki we Wrocławiu

Data orzeczenia: 2013-04-24

Data publikacji: 2013-07-02

trafność 100%

Sygn. akt I C 42/13 WYROK W I M I E N I U R Z E C Z Y P O S P O L I T E J P O L S K I E J Dnia 24 kwietnia 2013 r. Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Krzyków we Wrocławiu Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Karolina Gruszczyńska Protokolant: Agnieszka Wiewióra - Sterna po rozpoznaniu w dniu 24 kwietnia 2013 r. we Wrocławiu sprawy z powództwa A. S. przeciwko B. F. o zapłatę I zasądza od pozwanej B. F. na rzecz powoda A. S. kwotę 15 254,34 zł ( piętnaście tysięcy dwieście pięć
Czytaj więcej»

I C 77/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Wrocław Krzyki we Wrocławiu

Data orzeczenia: 2013-06-19

Data publikacji: 2013-08-21

trafność 100%

Sygn. akt I C 77/13 WYROK W I M I E N I U R Z E C Z Y P O S P O L I T E J P O L S K I E J Dnia 19 czerwca 2013 r. Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Krzyków we Wrocławiu Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Karolina Gruszczyńska Protokolant: Agnieszka Wiewióra - Sterna po rozpoznaniu w dniu 7 czerwca 2013 r. we Wrocławiu sprawy z powództwa Z. K. (1) przeciwko K. K. o eksmisję: I nakazuje pozwanemu K. K. aby opróżnił, opuścił i wydał powódce Z. K. (1) lokal mieszkalny nr (...)
Czytaj więcej»

I C 29/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Wrocław Krzyki we Wrocławiu

Data orzeczenia: 2013-11-21

Data publikacji: 2013-12-05

trafność 100%

Sygnatura akt I C 29/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W. , dnia 31 października 2013 r. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu I Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący: SSR Iwona Popiołek-Sikora Protokolant: Katarzyna Wojciechowska po rozpoznaniu w dniu 22 października 2013 roku we Wrocławiu sprawy z powództwa S. K. (1) przeciwko S. K. (2) - o zapłatę I zasadza od pozwanej S. K. (2) na rzecz powoda S. K. (1) kwotę 40.500 zł (czterdzieści tysięcy pięćset złot
Czytaj więcej»

I C 63/11

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Wrocław Krzyki we Wrocławiu

Data orzeczenia: 2013-09-24

Data publikacji: 2013-10-26

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 63/11 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 24 września 2013 r. Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Krzyków Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Magdalena Zdrzałka-Szymańska Protokolant: Alicja Ziomek po rozpoznaniu w dniu 9 września 2013 r. we Wrocławiu na rozprawie sprawy z powództwa A. J. przeciwko (...) S.A. przy udziale interwenienta ubocznego Towarzystwa (...) SA o zapłatę I oddala powództwo; II zasądza od powódki A. J. na rzecz strony pozwanej (...) S.A. i int
Czytaj więcej»

I C 119/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Wrocław Krzyki we Wrocławiu

Data orzeczenia: 2013-04-04

Data publikacji: 2013-06-15

trafność 100%

Sygn. akt I C 119/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 4 kwietnia 2013 roku Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Anna Stawikowska Protokolant: Agnieszka Łakomy po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 21 marca 2013 r. we W. sprawy z powództwa (...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we W. przeciwko M. C. o zapłatę I zasądza od pozwanego M. C. na rzecz strony powodowej (...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Czytaj więcej»

I C 393/11

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Wrocław Krzyki we Wrocławiu

Data orzeczenia: 2013-11-06

Data publikacji: 2013-12-05

trafność 100%

Sygn. akt I C 393/11 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 6 listopada 2013 r. Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Krzyków we Wrocławiu Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Karolina Gruszczyńska Protokolant: Magdalena Kaliszewska po rozpoznaniu w dniu 23 października 2013 r. we Wrocławiu sprawy z powództwa R. M. przeciwko (...) Szpitalowi (...) we W. i (...) S.A. w W. o zapłatę I oddala powództwo; II orzeka, że koszty procesu ponosi w całości powódka pozostawiając ich
Czytaj więcej»

I C 402/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Wrocław Krzyki we Wrocławiu

Data orzeczenia: 2013-07-02

Data publikacji: 2013-08-21

trafność 100%

Sygn. akt I C 402/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 2 lipca 2013 r. Sąd Rejonowy dla Wrocławia- Krzyków Wydział I Cywilny w składzie Przewodniczący SSR Iwona Popiołek - Sikora Protokolant Katarzyna Wojciechowska po rozpoznaniu w dniu 18 czerwca 2013 r. we Wrocławiu sprawy z powództwa J. S. przeciwko (...) Towarzystwa (...) S.A. w W. o zapłatę I zasądza od strony pozwanej (...) Towarzystwa (...) S.A. w W. na rzecz powódki J. S. kwotę 917 zł (dziewięćset siedemnaście złotych) wraz
Czytaj więcej»

I C 405/11

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Wrocław Krzyki we Wrocławiu

Data orzeczenia: 2013-12-11

Data publikacji: 2014-01-14

trafność 100%

Sygn. akt I C 405/11 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 11 grudnia 2013 r. Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Krzyków we Wrocławiu Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Karolina Gruszczyńska Protokolant: Magdalena Kaliszewska po rozpoznaniu w dniu 27 listopada 2013 r. we Wrocławiu sprawy z powództwa J. R. przeciwko (...) S.A. w K. o zapłatę I zasądza od pozwanego (...) S.A. w K. na rzecz powoda J. R. kwotę 1 000 zł (tysiąc złotych); II orzeka, że koszty procesu pon
Czytaj więcej»

I C 470/11

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Wrocław Krzyki we Wrocławiu

Data orzeczenia: 2014-03-27

Data publikacji: 2014-05-13

trafność 100%

Sygn. akt. IC 470/11 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 27 marca 2014 r. Sąd Rejonowy dla Wrocławia- Krzyków Wydział I Cywilny w składzie Przewodniczący SSR Iwona Popiołek - Sikora po rozpoznaniu w dniu 20 marca 2014 r. we Wrocławiu sprawy z powództwa W. B. przeciwko (...) S.A. w W. o zapłatę I zasądza od strony pozwanej (...) S.A. w W. na rzecz powódki W. B. kwotę 8 841 zł (osiem tysięcy osiemset czterdzieści jeden złotych) wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 5 sierpnia 2007 r.; II
Czytaj więcej»

I C 481/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Wrocław Krzyki we Wrocławiu

Data orzeczenia: 2015-07-09

Data publikacji: 2015-10-01

trafność 100%

Sygn. akt I C 481/15 WYROK ZAOCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 9 lipca 2015 r. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Magdalena Zdrzałka-Szymańska Protokolant: Alicja Ziomek po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 9 lipca 2015 r. we W. sprawy z powództwa (...) Wierzytelności Detalicznych Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w W. przeciwko B. H. o zapłatę oddala powództwo. UZASADNIENIE Strona powodowa (
Czytaj więcej»