Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
408

I C 1151/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Wrocław Krzyki we Wrocławiu

Data orzeczenia: 2014-01-14

Data publikacji: 2014-02-13

trafność 100%

Sygn. akt I C 1151/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 14 stycznia 2014 r. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący : SSR Iwona Popiołek-Sikora Protokolant: Katarzyna Wojciechowska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 9 stycznia 2014 roku we W. sprawy z powództwa (...) S.A. z siedzibą we W. przeciwko A. J. , M. J. o zapłatę I zasądza od pozwanych A. J. i M. J. solidarnie na rzecz strony powodowej (...) S.A. z siedzibą we W. kwotę 10
Czytaj więcej»

I C 1161/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Wrocław Krzyki we Wrocławiu

Data orzeczenia: 2014-03-07

Data publikacji: 2014-03-17

trafność 100%

Sygn. akt I C 1161/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ dnia 10 lutego 2014 roku Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Magdalena Zdrzałka-Szymańska Protokolant: Alicja Ziomek po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 10 lutego 2014 roku we W. sprawy z powództwa (...) S.a. r.l. z siedzibą w L. przeciwko E. F. o zapłatę oddala powództwo UZASADNIENIE Strona powodowa (...) S.a r.l. z siedzibą w Luxembourgu, zastępowana przez p
Czytaj więcej»

I C 1185/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Wrocław Krzyki we Wrocławiu

Data orzeczenia: 2013-10-03

Data publikacji: 2013-11-08

trafność 100%

Sygn. akt I C 1185/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 3 października 2013 roku. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Magdalena Zdrzałka-Szymańska Protokolant: Alicja Ziomek po rozpoznaniu w dniu 26 września 2013 roku we Wrocławiu na rozprawie sprawy z powództwa (...) S.a. r.l. w L. przeciwko J. K. o zapłatę I oddala powództwo; II zasądza od strony powodowej (...) S.a r.l. z siedzibą w L. na rzecz pozwanej J.
Czytaj więcej»

I C 1206/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Wrocław Krzyki we Wrocławiu

Data orzeczenia: 2013-04-23

Data publikacji: 2013-06-05

trafność 100%

Sygn. akt I C 1206/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 23 kwietnia 2013 r. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Anna Stawikowska Protokolant: Anna Łącka po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 16 kwietnia 2013 r. we W. sprawy z powództwa (...) S.A. z siedzibą w W. przeciwko A. D. o zapłatę I zasądza od pozwanego A. D. na rzecz strony powodowej (...) S.A. z siedzibą w W. kwotę 1140,00 złotych (jeden tysiąc sto czterdzieści złot
Czytaj więcej»

I C 1219/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Wrocław Krzyki we Wrocławiu

Data orzeczenia: 2014-01-31

Data publikacji: 2014-02-10

trafność 100%

Sygn. akt I C 1219/13 WYROK ZAOCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ dnia 13 stycznia 2014 roku Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Magdalena Zdrzałka-Szymańska Protokolant: Alicja Ziomek po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 13 stycznia 2014 roku we W. sprawy z powództwa (...) S.a. r.l. z siedzibą w L. przeciwko J. C. o zapłatę oddala powództwo UZASADNIENIE Strona powodowa (...) . à r. l. z siedzibą w Luxembourg reprezen
Czytaj więcej»

I C 1220/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Wrocław Krzyki we Wrocławiu

Data orzeczenia: 2013-05-09

Data publikacji: 2013-07-02

trafność 100%

Sygn. akt. I C 1220/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 9 maja 2013 r. Sąd Rejonowy dla Wrocławia- Krzyków Wydział I Cywilny w składzie Przewodniczący: SSR Iwona Popiołek - Sikora Protokolant: Katarzyna Wojciechowska po rozpoznaniu w dniu 30 kwietnia 2013 r. we Wrocławiu sprawy z powództwa Towarzystwa (...) S.A. w W. przeciwko W. G. o zapłatę I zasądza od pozwanego W. G. na rzecz strony powodowej Towarzystwa (...) S.A. w W. kwotę 6 452,20 zł wraz z ustawowymi odsetkami liczonymi od
Czytaj więcej»

I C 1274/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Wrocław Krzyki we Wrocławiu

Data orzeczenia: 2014-01-31

Data publikacji: 2014-02-10

trafność 100%

Sygn. akt I C 1274/13 WYROK ZAOCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ dnia 9 stycznia 2014 roku Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Magdalena Zdrzałka-Szymańska Protokolant: Alicja Ziomek po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 9 stycznia 2014 roku we W. sprawy z powództwa (...) S.a. r.l. z siedzibą w L. przeciwko M. J. o zapłatę oddala powództwo UZASADNIENIE Strona powodowa (...) . à r. l. z siedzibą w Luxembourg reprezento
Czytaj więcej»

I C 1307/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Wrocław Krzyki we Wrocławiu

Data orzeczenia: 2013-10-08

Data publikacji: 2013-10-12

trafność 100%

Sygn. akt I C 1307/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ dnia 2 października 2013 roku Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Monika Biała Protokolant: Agnieszka Komar po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 23 września 2013 roku we W. sprawy z powództwa K. Spółdzielni Mieszkaniowej we W. przeciwko H. L. i W. L. o zapłatę I Zasądza od pozwanych H. L. i W. L. solidarnie na rzecz strony powodowej K. Spółdzielni Mieszkaniowej
Czytaj więcej»

I C 1318/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Wrocław Krzyki we Wrocławiu

Data orzeczenia: 2013-07-31

Data publikacji: 2013-09-24

trafność 100%

Sygn. akt I C 1318/12 WYROK W I M I E N I U R Z E C Z Y P O S P O L I T E J P O L S K I E J Dnia 31 lipca 2013 r. Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Krzyków we Wrocławiu Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Karolina Gruszczyńska Protokolant: Agnieszka Wiewióra - Sterna po rozpoznaniu w dniu 17 lipca 2013 r. we Wrocławiu sprawy z powództwa B. K. przeciwko Towarzystwu (...) S.A. w W. o zapłatę I zasądza od pozwanego Towarzystwa (...) S.A. w W. na rzecz powoda B. K. kwotę 6 060,
Czytaj więcej»

I C 1367/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Wrocław Krzyki we Wrocławiu

Data orzeczenia: 2013-04-26

Data publikacji: 2013-06-18

trafność 100%

Sygn. akt I C 1367/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ dnia 03 kwietnia 2013 roku. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Karolina Gruszczyńska Protokolant: Agnieszka Wiewióra - Sterna po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 03 kwietnia 2013 roku we W. sprawy z powództwa (...) S.a r.l. z siedzibą w Luxembourg przeciwko K. K. o zapłatę oddala powództwo. UZASADNIENIE Strona powodowa (...) .á r.l. z siedzibą w (...) zastępo
Czytaj więcej»