Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
408

I Ns 1167/09

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Wrocław Krzyki we Wrocławiu

Data orzeczenia: 2013-03-04

Data publikacji: 2013-06-08

trafność 100%

Sygn. akt I Ns 1167/09 POSTANOWIENIE Dnia 04 marca 2013 r. Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Krzyków we Wrocławiu, Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Monika Biała Protokolant: Kamila Krzyżosiak po rozpoznaniu w dniu 18 lutego 2013 roku we Wrocławiu na rozprawie sprawy z wniosku U. P. przy udziale R. P. o podział majątku postanawia: - ustalić, że w skład majątku wspólnego małżonków U. P. i R. P. wchodzą: 1) prawo własności lokalu mieszkalnego nr (...) o powierzchni 51,50 m2 położonego n
Czytaj więcej»

I Ns 1157/14

uzasadnienie

Sąd Rejonowy Wrocław Krzyki we Wrocławiu

Data orzeczenia: 2016-01-11

Data publikacji: 2016-01-21

trafność 100%

UZASADNIENIE Wnioskodawczyni I. B. w dniu 04.12.2014 r. wystąpiła do tutejszego Sądu z wnioskiem o zatwierdzenie oświadczenia o uchyleniu się przez wnioskodawczynię od skutków prawnych niezachowania – pod wpływem błędu - terminu do złożenia oświadczenia o odrzuceniu spadku po I. J. zmarłej w dniu 14.10.2009r. oraz o odebranie od wnioskodawczyni oświadczenia o odrzuceniu spadku po I. J. zmarłej w dniu 14.10.2009r. W uzasadnieniu wniosku, wnioskodawczyni wskazała, że jest siostrą cioteczną spadkod
Czytaj więcej»

I Ns 834/12

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Wrocław Krzyki we Wrocławiu

Data orzeczenia: 2013-10-02

Data publikacji: 2013-11-13

trafność 100%

Sygn. akt I Ns 834/12 POSTANOWIENIE Dnia 2 października 2013 r. Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Krzyków we Wrocławiu Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Karolina Gruszczyńska Protokolant: Magdalena Kaliszewska po rozpoznaniu w dniu 18 września 2013 r. we Wrocławiu na rozprawie sprawy z wniosku K. B. (1) przy udziale A. B. o podział do korzystania postanawia: I dokonać podziału do korzystania lokalu mieszkalnego położonego we W. przy ul. (...) w ten sposób, że przyznać wnioskodawcy K.
Czytaj więcej»

II K 757/12

wyrok

Sąd Rejonowy Wrocław Krzyki we Wrocławiu

Data orzeczenia: 2013-02-07

Data publikacji: 2013-03-28

trafność 100%

Sygnatura akt II K 757/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 7 lutego 2013 r. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu w II Wydziale Karnym w składzie: Przewodniczący:SSR Magdalena Krośnicka Protokolant: Bartosz Gawlas Przy udziale Prokuratora: Anny Kamińskiej po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 7 lutego 2013 r. we W. sprawy: K. S. (1) , syna M. i W. z domu C. urodzonego (...) we W. oskarżonego o to, że I. w okresie od 3 lipca 2012 r. do 4 lipca 2012 r. we W. , groził R. S. poz
Czytaj więcej»

III RC 23/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Wrocław Krzyki we Wrocławiu

Data orzeczenia: 2013-03-18

Data publikacji: 2013-05-11

trafność 100%

Teza orzeczenia: oddalenie powództwa
Sygn. akt III RC 23/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 18 marca 2013 r. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków Wydział III Rodzinny i Nieletnich w składzie: Przewodniczący: SSR Magdalena Bombała Protokolant: st. sekr. sąd. Anna Ignasiak po rozpoznaniu w dniu 18 marca 2013 r. we Wrocławiu sprawy z powództwa I. S. przeciwko P. S. o uchylenie obowiązku alimentacyjnego I oddala powództwo; II koszty postępowania zalicza na rachunek Skarbu Państwa. Zarządzenie : 1 odnotować ; 2 kal. 21 dni
Czytaj więcej»

III RC 34/12

uzasadnienie

Sąd Rejonowy Wrocław Krzyki we Wrocławiu

Data orzeczenia: 2012-12-04

Data publikacji: 2013-03-29

trafność 100%

Sygn. akt: III RC 34/12 UZASADNIENIE Powódka V. O. wniosła przeciwko pozwanemu R. O. (1) pozew o podwyższenie alimentów ustalonych ugodą przed Sądem Rejonowym w Krotoszynie w dniu 2 października 2003 r., sygn. akt: III RC 253/03 z kwoty 100 zł do kwoty 700 zł. W uzasadnieniu żądania wskazała, że wzrosły koszty jej utrzymania, bowiem obecnie mieszka i studiuje we W. i łączne stałe wydatki na jej potrzeby to kwota 1.700 zł. Powódka podjęła rozpoczęła również kurs na prawo jazdy, za który zapłaciła
Czytaj więcej»

III RC 20/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Wrocław Krzyki we Wrocławiu

Data orzeczenia: 2013-05-20

Data publikacji: 2013-07-20

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Teza orzeczenia: oddalenie powództwa
Sygn. akt III RC 20/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 20 maja 2013 r. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków Wydział III Rodzinny i Nieletnich w składzie: Przewodniczący: SSR Magdalena Bombała Protokolant: Damian Kotarski po rozpoznaniu w dniu 13 maja 2013 r. we Wrocławiu sprawy z powództwa małoletniej B. R. reprezentowanej przez przedstawicielkę ustawową M. K. przeciwko A. R. o alimenty oddala powództwo. UZASADNIENIE Pozwem z dnia 9.01.2013 r. M. K. działając w imieniu małoletniej B
Czytaj więcej»

III RC 34/12

wyrok

Sąd Rejonowy Wrocław Krzyki we Wrocławiu

Data orzeczenia: 2012-11-15

Data publikacji: 2013-01-24

trafność 100%

Sygn. akt IIIRC 34/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 15 listopada 2012r. Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Krzyków III Wydział Rodzinny i Nieletnich w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Elżbieta Kurkowska Protokolant: st.sekr.sąd. Anna Gabrysiak po rozpoznaniu w dniu 15 listopada 2012r. we Wrocławiu sprawy z powództwa V. O. przeciwko R. O. o podwyższenie alimentów I podwyższa od pozwanego R. O. alimenty na rzecz powódki V. O. z kwoty po 100.- zł miesięcznie ustalonych ugodą za
Czytaj więcej»

III RC 66/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Wrocław Krzyki we Wrocławiu

Data orzeczenia: 2014-03-27

Data publikacji: 2014-05-08

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: zasądzenie alimentów
Sygn. akt III RC 66/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 27 marca 2014 r. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków Wydział III Rodzinny i Nieletnich w składzie: Przewodniczący: SSR Magdalena Bombała Protokolant: Katarzyna Romanow po rozpoznaniu w dniu 27 marca 2014 r. we Wrocławiu sprawy z powództwa małoletniej L. M. reprezentowanej przez przedstawicielkę ustawową A. G. przeciwko K. M. o alimenty I zasądza od pozwanego K. M. tytułem alimentów na rzecz małoletniej L. M. kwotę po 1400,- (ty
Czytaj więcej»

III RC 69/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Wrocław Krzyki we Wrocławiu

Data orzeczenia: 2013-04-18

Data publikacji: 2013-06-06

trafność 100%

Teza orzeczenia: zasądzenie alimentów
Sygn. akt IIIRC 69/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 18 kwietnia 2013 r. Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Krzyków III Wydział Rodzinny i Nieletnich w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Magdalena Bombała Protokolant: st.sekr.sąd. Anna Ignasiak po rozpoznaniu w dniu 18 kwietnia 2013 r. we Wrocławiu sprawy z powództwa małoletniego W. T. reprezentowanego przez przedstawicielkę ustawową B. T. przeciwko A. S. o alimenty I uchyla wyrok zaoczny z dnia 28.05.2012 r. wydany w niniejsze
Czytaj więcej»