Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
408

I C 29/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Wrocław Krzyki we Wrocławiu

Data orzeczenia: 2013-11-21

Data publikacji: 2013-12-05

trafność 100%

Sygnatura akt I C 29/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W. , dnia 31 października 2013 r. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu I Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący: SSR Iwona Popiołek-Sikora Protokolant: Katarzyna Wojciechowska po rozpoznaniu w dniu 22 października 2013 roku we Wrocławiu sprawy z powództwa S. K. (1) przeciwko S. K. (2) - o zapłatę I zasadza od pozwanej S. K. (2) na rzecz powoda S. K. (1) kwotę 40.500 zł (czterdzieści tysięcy pięćset złot
Czytaj więcej»

I C 42/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Wrocław Krzyki we Wrocławiu

Data orzeczenia: 2013-04-24

Data publikacji: 2013-07-02

trafność 100%

Sygn. akt I C 42/13 WYROK W I M I E N I U R Z E C Z Y P O S P O L I T E J P O L S K I E J Dnia 24 kwietnia 2013 r. Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Krzyków we Wrocławiu Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Karolina Gruszczyńska Protokolant: Agnieszka Wiewióra - Sterna po rozpoznaniu w dniu 24 kwietnia 2013 r. we Wrocławiu sprawy z powództwa A. S. przeciwko B. F. o zapłatę I zasądza od pozwanej B. F. na rzecz powoda A. S. kwotę 15 254,34 zł ( piętnaście tysięcy dwieście pięć
Czytaj więcej»

I C 63/11

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Wrocław Krzyki we Wrocławiu

Data orzeczenia: 2013-09-24

Data publikacji: 2013-10-26

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 63/11 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 24 września 2013 r. Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Krzyków Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Magdalena Zdrzałka-Szymańska Protokolant: Alicja Ziomek po rozpoznaniu w dniu 9 września 2013 r. we Wrocławiu na rozprawie sprawy z powództwa A. J. przeciwko (...) S.A. przy udziale interwenienta ubocznego Towarzystwa (...) SA o zapłatę I oddala powództwo; II zasądza od powódki A. J. na rzecz strony pozwanej (...) S.A. i int
Czytaj więcej»

I C 77/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Wrocław Krzyki we Wrocławiu

Data orzeczenia: 2013-06-19

Data publikacji: 2013-08-21

trafność 100%

Sygn. akt I C 77/13 WYROK W I M I E N I U R Z E C Z Y P O S P O L I T E J P O L S K I E J Dnia 19 czerwca 2013 r. Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Krzyków we Wrocławiu Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Karolina Gruszczyńska Protokolant: Agnieszka Wiewióra - Sterna po rozpoznaniu w dniu 7 czerwca 2013 r. we Wrocławiu sprawy z powództwa Z. K. (1) przeciwko K. K. o eksmisję: I nakazuje pozwanemu K. K. aby opróżnił, opuścił i wydał powódce Z. K. (1) lokal mieszkalny nr (...)
Czytaj więcej»

I C 101/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Wrocław Krzyki we Wrocławiu

Data orzeczenia: 2013-08-13

Data publikacji: 2013-09-24

trafność 100%

Sygn. akt I C 101/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 13 sierpnia 2013 r. Sąd Rejonowy dla Wrocławia- Krzyków Wydział I Cywilny w składzie Przewodniczący: SSR Iwona Popiołek - Sikora Protokolant: Katarzyna Wojciechowska po rozpoznaniu w dniu 8 sierpnia 2013 r. we Wrocławiu sprawy z powództwa A. F. przeciwko (...) S.A. w W. o zapłatę I zasądza od strony pozwanej (...) S.A. w W. na rzecz powoda A. F. kwotę 3 657,50 zł (trzy tysiące sześćset pięćdziesiąt siedem złotych pięćdziesiąt gr
Czytaj więcej»

I C 114/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Wrocław Krzyki we Wrocławiu

Data orzeczenia: 2014-01-03

Data publikacji: 2014-01-14

trafność 100%

Sygnatura akt I C 114/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Wrocław, dnia 17 grudnia 2013 r. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu I Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący:SSR Marta Bukaczewska Protokolant:Mateusz Całka po rozpoznaniu w dniu 03 grudnia 2013 r. we Wrocławiu na rozprawie sprawy z powództwa (...) Państwowych S.A. w W. przy udziale interwenienta ubocznego Gminy W. we W. przeciwko J. K. (1) , J. N. , A. K. , D. K. , M. K. (1) , G. B. o eksmisję I nak
Czytaj więcej»

I C 119/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Wrocław Krzyki we Wrocławiu

Data orzeczenia: 2013-04-04

Data publikacji: 2013-06-15

trafność 100%

Sygn. akt I C 119/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 4 kwietnia 2013 roku Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Anna Stawikowska Protokolant: Agnieszka Łakomy po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 21 marca 2013 r. we W. sprawy z powództwa (...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we W. przeciwko M. C. o zapłatę I zasądza od pozwanego M. C. na rzecz strony powodowej (...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Czytaj więcej»

I C 166/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Wrocław Krzyki we Wrocławiu

Data orzeczenia: 2013-10-09

Data publikacji: 2013-10-22

trafność 100%

Sygnatura akt I C 166/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W. , dnia 17 września 2013 r. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu I Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący:SSR Magdalena Zdrzałka-Szymańska Protokolant:Alicja Ziomek po rozpoznaniu w dniu 17 września 2013 r. we Wrocławiu sprawy z powództwa Gmina W. -Wydział Lokali Mieszkalnych przeciwko M. C. - o zapłatę I oddala powództwo; II zasądza od strony powodowej Gminy W. na rzecz pozwanego M. C. kwotę 21 (dwa
Czytaj więcej»

I C 181/09

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Wrocław Krzyki we Wrocławiu

Data orzeczenia: 2013-07-29

Data publikacji: 2013-08-21

trafność 100%

Sygn. akt I C 181/09 WYROK W I M I E N I U R Z E C Z Y P O S P O L I T E J P O L S K I E J Dnia 20 sierpień 2013 r. Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Krzyków we Wrocławiu Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Karolina Gruszczyńska Protokolant: Agnieszka Wiewióra - Sterna po rozpoznaniu w dniu 28 czerwca 2013 r. we Wrocławiu sprawy z powództwa G. S. i M. S. (1) przeciwko Ł. S. o zapłatę I uchyla wyrok zaoczny z dnia 13 stycznia 2010 r. w całości; II zasądza od pozwanego Ł. S.
Czytaj więcej»

I C 191/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Wrocław Krzyki we Wrocławiu

Data orzeczenia: 2014-04-11

Data publikacji: 2014-04-16

trafność 100%

Sygn. akt I C 191/14 WYROK ZAOCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ dnia 20 marca 2014 roku. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Magdalena Zdrzałka-Szymańska Protokolant: Alicja Ziomek po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 20 marca 2014 roku we W. sprawy z powództwa (...) Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty przeciwko J. Ł. o zapłatę oddala powództwo. UZASADNIENIE Strona powodowa (...) Niestand
Czytaj więcej»