Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
408

I C 611/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Wrocław Krzyki we Wrocławiu

Data orzeczenia: 2013-10-11

Data publikacji: 2013-10-26

trafność 100%

Sygnatura akt I C 611/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W. , dnia 19 września 2013 r. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu I Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący:SSR Magdalena Zdrzałka-Szymańska Protokolant:Alicja Ziomek po rozpoznaniu w dniu 09 września 2013 r. we Wrocławiu sprawy z powództwa C. B. przeciwko (...) Bank S.A. z siedzibą w W. - o nakazanie I Oddala powództwo II Zasądza od powoda C. B. na rzecz strony pozwanej (...) Bank S.A. z siedzibą w W.
Czytaj więcej»

I C 639/10

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Wrocław Krzyki we Wrocławiu

Data orzeczenia: 2013-10-01

Data publikacji: 2013-10-08

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygnatura akt C 639/10 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W. , dnia 12 września 2013 r. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu I Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący:SSR Marta Bukaczewska Protokolant:Mateusz Całka po rozpoznaniu w dniu 3 września 2013 roku we Wrocławiu sprawy z powództwa: J. L. przeciwko: Z. L. o zapłatę I zasądza od pozwanej Z. L. rzecz powoda J. L. kwotę 20.500 zł (dwadzieścia tysięcy pięćset złotych) wraz z ustawowymi odsetkami liczonymi od
Czytaj więcej»

I C 643/10

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Wrocław Krzyki we Wrocławiu

Data orzeczenia: 2013-10-24

Data publikacji: 2013-12-05

trafność 100%

Sygn. akt I C 643/10 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 24 października 2013 r. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący : SSR Iwona Popiołek-Sikora Protokolant: Katarzyna Wojciechowska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 24 października 2013 roku we W. z powództwa A. P. przeciwko (...) sp. z o.o. w K. o zapłatę I oddala powództwo; II orzeka, że strona powodowa wygrała sprawę w 100%, zasądza koszty procesu od powódki na rzecz strony
Czytaj więcej»

I C 650/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Wrocław Krzyki we Wrocławiu

Data orzeczenia: 2015-12-14

Data publikacji: 2016-01-21

trafność 100%

Sygn. akt I C 650/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 14 grudnia 2015r. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Magdalena Zdrzałka- Szymańska Protokolant: Anna Nowak- Kielanowska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 30 listopada 2015r. we W. sprawy z powództwa Narodowego Funduszu Zdrowia (...) Oddziału Wojewódzkiego przeciwko D. D. (1) o zapłatę oddala powództwo. UZASADNIENIE Strona powodowa, Narodowy Fundusz Zdrowia (...) Odd
Czytaj więcej»

I C 655/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Wrocław Krzyki we Wrocławiu

Data orzeczenia: 2013-05-15

Data publikacji: 2013-06-15

trafność 100%

Sygnatura akt I C 655/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Wrocław, dnia 29 kwietnia 2013 roku Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu I Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący:SSR Monika Biała Protokolant:Kamila Krzyżosiak po rozpoznaniu w dniu 17 kwietnia 2013 roku we Wrocławiu sprawy z powództwa (...) S.A. we W. przeciwko (...) Sp. z o.o. we W. - o zapłatę I oddala powództwo; II zasądza od strony powodowej na rzecz strony pozwanej kwotę 197 zł tytułem zwrotu ko
Czytaj więcej»

I C 665/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Wrocław Krzyki we Wrocławiu

Data orzeczenia: 2013-11-06

Data publikacji: 2013-12-14

trafność 100%

Sygn. akt I C 665/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 6 listopada 2013 r. Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Krzyków we Wrocławiu Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Karolina Gruszczyńska Protokolant: Magdalena Kaliszewska po rozpoznaniu w dniu 25 października 2013 r. we Wrocławiu sprawy z powództwa E. S. przeciwko B. Ł. o zapłatę I zasądza od pozwanego B. Ł. na rzecz powódki E. S. kwotę 4 250 zł (cztery tysiące dwieście pięćdziesiąt złotych) wraz z ustawowymi
Czytaj więcej»

I C 669/11

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Wrocław Krzyki we Wrocławiu

Data orzeczenia: 2013-08-07

Data publikacji: 2013-09-24

trafność 100%

Sygn. akt I C 669/11 WYROK W I M I E N I U R Z E C Z Y P O S P O L I T E J P O L S K I E J Dnia 7 sierpnia 2013 r. Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Krzyków we Wrocławiu Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Karolina Gruszczyńska Protokolant: Agnieszka Wiewióra - Sterna po rozpoznaniu w dniu 24 lipca 2013 r. we Wrocławiu sprawy z powództwa Centrum S. Sp z o. o. we W. przeciwko Gminie W. o ustalenie I ustala, że aktualizacja opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nier
Czytaj więcej»

I C 674/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Wrocław Krzyki we Wrocławiu

Data orzeczenia: 2013-08-08

Data publikacji: 2013-08-24

trafność 100%

Sygnatura akt I C 674/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W. , dnia 16 lipca 2013 r. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu I Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący:SSR Marta Bukaczewska Protokolant:Agnieszka Sterna-Wiewióra po rozpoznaniu w dniu 2 lipca 2013 roku we Wrocławiu sprawy z powództwa C. C. przeciwko (...) S.A. w K. przy udziale interwenienta ubocznego (...) Spółka Akcyjna w W. po stronie pozwanej o zapłatę I zasądza od pozwanej (...) S.A. w K. na rz
Czytaj więcej»

I C 723/11

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Wrocław Krzyki we Wrocławiu

Data orzeczenia: 2013-10-10

Data publikacji: 2013-10-18

trafność 100%

Sygn. akt I C 723/11 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 16 październik 2013 r. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Anna Stawikowska Protokolant: Anna Łącka po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 5 września 2013 r. we W. sprawy z powództwa W. P. (1) i M. P. przeciwko (...) Sp. z o.o. z siedzibą w P. o zapłatę I zasadza od strony pozwanej (...) Sp. z o.o. z siedzibą w P. na rzecz powodów W. P. (1) i M. P. solidarnie kwotę 19 386
Czytaj więcej»

I C 725/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Wrocław Krzyki we Wrocławiu

Data orzeczenia: 2013-07-03

Data publikacji: 2013-08-21

trafność 100%

Sygnatura akt I C 725/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ZAOCZNY W STOSUNKU DO H. G. W. , dnia 14 czerwca 2013 r. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu I Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący:SSR Marta Bukaczewska Protokolant:Mateusz Całka po rozpoznaniu w dniu 4 czerwca 2013 roku we Wrocławiu sprawy z powództwa Wspólnoty Mieszkaniowej (...) z siedzibą we W. przeciwko A. R. i H. G. o zapłatę I. Zasądza od pozwanego H. G. na rzecz powódki Wspólnoty Mieszkanio
Czytaj więcej»