Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
408

I C 101/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Wrocław Krzyki we Wrocławiu

Data orzeczenia: 2013-08-13

Data publikacji: 2013-09-24

trafność 100%

Sygn. akt I C 101/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 13 sierpnia 2013 r. Sąd Rejonowy dla Wrocławia- Krzyków Wydział I Cywilny w składzie Przewodniczący: SSR Iwona Popiołek - Sikora Protokolant: Katarzyna Wojciechowska po rozpoznaniu w dniu 8 sierpnia 2013 r. we Wrocławiu sprawy z powództwa A. F. przeciwko (...) S.A. w W. o zapłatę I zasądza od strony pozwanej (...) S.A. w W. na rzecz powoda A. F. kwotę 3 657,50 zł (trzy tysiące sześćset pięćdziesiąt siedem złotych pięćdziesiąt gr
Czytaj więcej»

I C 166/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Wrocław Krzyki we Wrocławiu

Data orzeczenia: 2013-10-09

Data publikacji: 2013-10-22

trafność 100%

Sygnatura akt I C 166/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W. , dnia 17 września 2013 r. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu I Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący:SSR Magdalena Zdrzałka-Szymańska Protokolant:Alicja Ziomek po rozpoznaniu w dniu 17 września 2013 r. we Wrocławiu sprawy z powództwa Gmina W. -Wydział Lokali Mieszkalnych przeciwko M. C. - o zapłatę I oddala powództwo; II zasądza od strony powodowej Gminy W. na rzecz pozwanego M. C. kwotę 21 (dwa
Czytaj więcej»

I C 195/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Wrocław Krzyki we Wrocławiu

Data orzeczenia: 2014-03-27

Data publikacji: 2014-04-01

trafność 100%

Sygn. akt I C 195/14 WYROK ZAOCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ dnia 06 marca 2014 roku. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Magdalena Zdrzałka-Szymańska Protokolant: Alicja Ziomek po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 06 marca 2014 roku we W. sprawy z powództwa (...) Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w W. przeciwko W. J. o zapłatę oddala powództwo. UZASADNIENIE W dniu 23.12.2013r. (...)
Czytaj więcej»

I C 197/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Wrocław Krzyki we Wrocławiu

Data orzeczenia: 2015-03-23

Data publikacji: 2015-03-27

trafność 100%

Sygnatura akt I C 197/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W. , dnia 3 marca 2015 r. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu I Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący:SSR Magdalena Zdrzałka-Szymańska Protokolant:Alicja Ziomek po rozpoznaniu w dniu 19 lutego 2015 r. we Wrocławiu na rozprawie sprawy z powództwa Wspólnoty Mieszkaniowej J. 7 w S. przeciwko J. K. (1) - o zapłatę I oddala powództwo; II zasądza od strony powodowej Wspólnoty Mieszkaniowej J. 7 w S. na rze
Czytaj więcej»

I C 191/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Wrocław Krzyki we Wrocławiu

Data orzeczenia: 2014-04-11

Data publikacji: 2014-04-16

trafność 100%

Sygn. akt I C 191/14 WYROK ZAOCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ dnia 20 marca 2014 roku. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Magdalena Zdrzałka-Szymańska Protokolant: Alicja Ziomek po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 20 marca 2014 roku we W. sprawy z powództwa (...) Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty przeciwko J. Ł. o zapłatę oddala powództwo. UZASADNIENIE Strona powodowa (...) Niestand
Czytaj więcej»

I C 181/09

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Wrocław Krzyki we Wrocławiu

Data orzeczenia: 2013-07-29

Data publikacji: 2013-08-21

trafność 100%

Sygn. akt I C 181/09 WYROK W I M I E N I U R Z E C Z Y P O S P O L I T E J P O L S K I E J Dnia 20 sierpień 2013 r. Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Krzyków we Wrocławiu Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Karolina Gruszczyńska Protokolant: Agnieszka Wiewióra - Sterna po rozpoznaniu w dniu 28 czerwca 2013 r. we Wrocławiu sprawy z powództwa G. S. i M. S. (1) przeciwko Ł. S. o zapłatę I uchyla wyrok zaoczny z dnia 13 stycznia 2010 r. w całości; II zasądza od pozwanego Ł. S.
Czytaj więcej»

I C 206/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Wrocław Krzyki we Wrocławiu

Data orzeczenia: 2015-04-29

Data publikacji: 2015-05-06

trafność 100%

Sygnatura akt I C 206/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W. , dnia 14 kwietnia 2015 r. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków I Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący:SSR Magdalena Zdrzałka Szymańska Protokolant: Alicja Ziomek po rozpoznaniu w dniu 21 marca 2015 r. we Wrocławiu na rozprawie sprawy z powództwa Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. (...) we W. przeciwko W. K. i M. N. (1) o zapłatę I oddala powództwo; II zasądza od strony powodowej Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul.
Czytaj więcej»

I C 205/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Wrocław Krzyki we Wrocławiu

Data orzeczenia: 2015-03-10

Data publikacji: 2015-05-20

trafność 100%

Sygn. akt I C 205/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 10 marca 2015 r. Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Krzyków Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Magdalena Zdrzałka-Szymańska Protokolant: Alicja Ziomek po rozpoznaniu w dniu 03 marca 2015 r. we Wrocławiu na rozprawie sprawy z powództwa R. Ż. przeciwko A. Towarzystwo (...) w W. o zapłatę I zasądza od strony pozwanej A. Towarzystwa (...) w W. na rzecz powoda R. Ż. kwotę 27540 złotych (dwadzieścia siedem tysięcy pięćset czt
Czytaj więcej»

I C 255/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Wrocław Krzyki we Wrocławiu

Data orzeczenia: 2013-07-10

Data publikacji: 2013-08-24

trafność 100%

Sygn. akt I C 255/13 WYROK W I M I E N I U R Z E C Z Y P O S P O L I T E J P O L S K I E J Dnia 10 lipca 2013 r. Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Krzyków we Wrocławiu Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Karolina Gruszczyńska Protokolant: Agnieszka Wiewióra - Sterna po rozpoznaniu w dniu 28 czerwca 2013 r. we Wrocławiu sprawy z powództwa J. C. (1) przeciwko (...) Sp. z o. o. we W. o zapłatę: I. oddala powództwo; II. orzeka, że koszty procesu ponosi w całości powód pozostawi
Czytaj więcej»

I C 286/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Wrocław Krzyki we Wrocławiu

Data orzeczenia: 2014-01-27

Data publikacji: 2014-02-03

trafność 100%

Sygn. akt I C 286/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ dnia 16 stycznia 2014 roku Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Magdalena Zdrzałka-Szymańska Protokolant: Alicja Ziomek po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 9 stycznia 2014 roku we W. sprawy z powództwa (...) S.a. r.l. z siedzibą w L. przeciwko M. C. o zapłatę I zasądza od pozwanego M. C. na rzecz strony (...) S.a. r.l. z siedzibą w L. z siedzibą w W. kwotę 421,0
Czytaj więcej»