Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
407

VI C 705/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Wrocław Krzyki we Wrocławiu

Data orzeczenia: 2014-04-15

Data publikacji: 2014-05-07

trafność 100%

Sygn. akt VI C 705/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 15 kwietnia 2014r. Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Krzyków Wydział VI Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Andrzej Michór Protokolant: Bartosz Jakus po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 15 kwietnia 2014r. we W. sprawy z powództwa (...) S.A. z siedzibą w G. przeciwko B. S. o zapłatę I zasądza od pozwanej B. S. na rzecz strony powodowej (...) S.A. z siedzibą w G. kwotę 454,27 zł (czterysta pięćdziesiąt cztery złote dwadzieścia sied
Czytaj więcej»

VI C 1366/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Wrocław Krzyki we Wrocławiu

Data orzeczenia: 2014-03-07

Data publikacji: 2014-03-31

trafność 100%

Istotność:

Sygnatura akt VI C 1366/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W. , dnia 21 lutego 2014 r. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu VI Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący:SSR Andrzej Michór Protokolant:Sebastian Dakiniewicz po rozpoznaniu w dniu 21 lutego 2014 r. we Wrocławiu sprawy z powództwa U. M. przeciwko (...) Bank (...) SA w W. o zapłatę I zasądza od strony pozwanej (...) Kasy Oszczędnościowej Bank (...) SA w W. na rzecz powódki U. M. kwotę 5763,13 zł (pię
Czytaj więcej»

VI C 1096/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Wrocław Krzyki we Wrocławiu

Data orzeczenia: 2014-03-26

Data publikacji: 2014-05-07

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygnatura akt VI C 1096/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W. , dnia 12 marca 2014 r. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu VI Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący:SSR Piotr Walasek Protokolant:Katarzyna Ruchlewicz po rozpoznaniu w dniu 12 marca 2014 r. we Wrocławiu sprawy z powództwa A. P. przeciwko (...) S.A. w Ł. o zapłatę I zasądza od strony pozwanej (...) S.A. w Ł. na rzez powódki A. P. kwotę 9300,00 zł (dziewięć tysięcy trzysta złotych) wraz z ustawow
Czytaj więcej»

VI C 312/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Wrocław Krzyki we Wrocławiu

Data orzeczenia: 2014-04-15

Data publikacji: 2014-05-07

trafność 100%

Sygnatura akt VI C 312/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W. , dnia 28 marca 2014 r. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu VI Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący:SSR Andrzej Michór Protokolant:Bartosz Jakus po rozpoznaniu w dniu 28 marca 2014 r. we Wrocławiu sprawy z powództwa Grupy (...) Sp. z o.o. we W. przeciwko A. K. dwojga imion S. o zapłatę I zasądza od pozwanego A. K. dwojga imion S. na rzecz strony powodowej Grupy (...) Sp. z o.o. we W. kwotę 1.171
Czytaj więcej»

VI C 1236/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Wrocław Krzyki we Wrocławiu

Data orzeczenia: 2013-09-24

Data publikacji: 2013-10-08

trafność 100%

Sygnatura akt VI C 1236/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W. , dnia 13 września 2013 r. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu VI Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący:SSR Andrzej Michór Protokolant:Joanna Koćwin po rozpoznaniu w dniu 13 września 2013 r. we Wrocławiu sprawy z powództwa M. K. przeciwko A. W. o uznanie czynności prawnej za bezskuteczną ( art. 527 kc ) oddala powództwo. Sygn. akt VI C 1236/12 UZASADNIENIE Powódka M. K. pozwem wniesionym przeciw
Czytaj więcej»

VI C 342/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Wrocław Krzyki we Wrocławiu

Data orzeczenia: 2014-04-29

Data publikacji: 2014-05-07

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygnatura akt VI C 342/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W. , dnia 11 kwietnia 2014 r. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu VI Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący:SSR Andrzej Michór Protokolant:Bartosz Jakus po rozpoznaniu w dniu 11 kwietnia 2014 r. we Wrocławiu sprawy z powództwa S. K. przeciwko Towarzystwu (...) S.A. w W. o zapłatę I. zasądza od strony pozwanej Towarzystwa (...) S.A. w W. na rzecz powoda S. K. kwotę 22 982,00 zł (dwadzieścia dwa tysiąc
Czytaj więcej»

VI C 1474/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Wrocław Krzyki we Wrocławiu

Data orzeczenia: 2014-02-21

Data publikacji: 2014-03-31

trafność 100%

Sygn. akt VI C 1474/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W. , dnia 10 lutego 2014 r. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu VI Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący: SSR Dorota Skrzypczak - Woźny Protokolant: st. sekr. sąd. Krystyna Ignaczak      po rozpoznaniu w dniu 10 lutego 2014 r. we Wrocławiu sprawy z powództwa R. D. (1) przeciwko (...) S. A. w W. o zapłatę I zasądza od strony pozwanej (...) S. A. w W. na rzecz powoda R. D. (1) kwotę 10.331,92 zł (dziesię
Czytaj więcej»

VI C 1554/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Wrocław Krzyki we Wrocławiu

Data orzeczenia: 2014-03-07

Data publikacji: 2014-03-31

trafność 100%

Sygnatura akt VI C 1554/13 WYROK ZAOCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W. , dnia 14 lutego 2014 r. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu VI Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący:SSR Andrzej Michór Protokolant:Bartosz Jakus po rozpoznaniu w dniu 14 lutego 2014 r. we Wrocławiu sprawy z powództwa (...) s.a. r.l.z siedzibą w Luksemburgu przeciwko R. S. o zapłatę oddala powództwo. Sygn. akt VI C 1554/13 UZASADNIENIE Strona powodowa (...) .à r.l. Luxembourg wniosła o
Czytaj więcej»

VI C 788/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Wrocław Krzyki we Wrocławiu

Data orzeczenia: 2013-11-19

Data publikacji: 2013-12-09

trafność 100%

Sygnatura akt VI C 788/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W. , dnia 5 listopada 2013 r. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu VI Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący: SSR Andrzej Michór Protokolant: Bartosz Jakus po rozpoznaniu w dniu 5 listopada 2013 r. we Wrocławiu sprawy z powództwa Spółdzielni Mieszkaniowej (...) we W. przeciwko J. Ż. (1) , K. Ż. o opróżnienie lokalu mieszkalnego I. oddala powództwo; II. zasądza od strony powodowej Spółdzielni Mieszkani
Czytaj więcej»

VI C 1413/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Wrocław Krzyki we Wrocławiu

Data orzeczenia: 2014-03-07

Data publikacji: 2014-03-31

trafność 100%

Sygnatura akt VI C 1413/13 WYROK ZAOCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W. , dnia 14 lutego 2014 r. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu VI Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący:SSR Andrzej Michór Protokolant:Bartosz Jakus po rozpoznaniu w dniu 14 lutego 2014 r. we Wrocławiu sprawy z powództwa (...) S.a. r.l. z siedzibą w Luksemburgu przeciwko D. S. o zapłatę oddala powództwo. Sygn. akt VI C 1413/13 UZASADNIENIE Strona powodowa (...) .à r.l. Luxembourg wniosła o
Czytaj więcej»