Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
407

I C 42/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Wrocław Krzyki we Wrocławiu

Data orzeczenia: 2013-04-24

Data publikacji: 2013-07-02

trafność 100%

Sygn. akt I C 42/13 WYROK W I M I E N I U R Z E C Z Y P O S P O L I T E J P O L S K I E J Dnia 24 kwietnia 2013 r. Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Krzyków we Wrocławiu Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Karolina Gruszczyńska Protokolant: Agnieszka Wiewióra - Sterna po rozpoznaniu w dniu 24 kwietnia 2013 r. we Wrocławiu sprawy z powództwa A. S. przeciwko B. F. o zapłatę I zasądza od pozwanej B. F. na rzecz powoda A. S. kwotę 15 254,34 zł ( piętnaście tysięcy dwieście pięć
Czytaj więcej»

I C 77/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Wrocław Krzyki we Wrocławiu

Data orzeczenia: 2013-06-19

Data publikacji: 2013-08-21

trafność 100%

Sygn. akt I C 77/13 WYROK W I M I E N I U R Z E C Z Y P O S P O L I T E J P O L S K I E J Dnia 19 czerwca 2013 r. Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Krzyków we Wrocławiu Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Karolina Gruszczyńska Protokolant: Agnieszka Wiewióra - Sterna po rozpoznaniu w dniu 7 czerwca 2013 r. we Wrocławiu sprawy z powództwa Z. K. (1) przeciwko K. K. o eksmisję: I nakazuje pozwanemu K. K. aby opróżnił, opuścił i wydał powódce Z. K. (1) lokal mieszkalny nr (...)
Czytaj więcej»

I C 63/11

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Wrocław Krzyki we Wrocławiu

Data orzeczenia: 2013-09-24

Data publikacji: 2013-10-26

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 63/11 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 24 września 2013 r. Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Krzyków Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Magdalena Zdrzałka-Szymańska Protokolant: Alicja Ziomek po rozpoznaniu w dniu 9 września 2013 r. we Wrocławiu na rozprawie sprawy z powództwa A. J. przeciwko (...) S.A. przy udziale interwenienta ubocznego Towarzystwa (...) SA o zapłatę I oddala powództwo; II zasądza od powódki A. J. na rzecz strony pozwanej (...) S.A. i int
Czytaj więcej»

I C 29/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Wrocław Krzyki we Wrocławiu

Data orzeczenia: 2013-11-21

Data publikacji: 2013-12-05

trafność 100%

Sygnatura akt I C 29/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W. , dnia 31 października 2013 r. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu I Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący: SSR Iwona Popiołek-Sikora Protokolant: Katarzyna Wojciechowska po rozpoznaniu w dniu 22 października 2013 roku we Wrocławiu sprawy z powództwa S. K. (1) przeciwko S. K. (2) - o zapłatę I zasadza od pozwanej S. K. (2) na rzecz powoda S. K. (1) kwotę 40.500 zł (czterdzieści tysięcy pięćset złot
Czytaj więcej»

I C 114/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Wrocław Krzyki we Wrocławiu

Data orzeczenia: 2014-01-03

Data publikacji: 2014-01-14

trafność 100%

Sygnatura akt I C 114/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Wrocław, dnia 17 grudnia 2013 r. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu I Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący:SSR Marta Bukaczewska Protokolant:Mateusz Całka po rozpoznaniu w dniu 03 grudnia 2013 r. we Wrocławiu na rozprawie sprawy z powództwa (...) Państwowych S.A. w W. przy udziale interwenienta ubocznego Gminy W. we W. przeciwko J. K. (1) , J. N. , A. K. , D. K. , M. K. (1) , G. B. o eksmisję I nak
Czytaj więcej»

I C 181/09

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Wrocław Krzyki we Wrocławiu

Data orzeczenia: 2013-07-29

Data publikacji: 2013-08-21

trafność 100%

Sygn. akt I C 181/09 WYROK W I M I E N I U R Z E C Z Y P O S P O L I T E J P O L S K I E J Dnia 20 sierpień 2013 r. Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Krzyków we Wrocławiu Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Karolina Gruszczyńska Protokolant: Agnieszka Wiewióra - Sterna po rozpoznaniu w dniu 28 czerwca 2013 r. we Wrocławiu sprawy z powództwa G. S. i M. S. (1) przeciwko Ł. S. o zapłatę I uchyla wyrok zaoczny z dnia 13 stycznia 2010 r. w całości; II zasądza od pozwanego Ł. S.
Czytaj więcej»

I C 195/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Wrocław Krzyki we Wrocławiu

Data orzeczenia: 2014-03-27

Data publikacji: 2014-04-01

trafność 100%

Sygn. akt I C 195/14 WYROK ZAOCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ dnia 06 marca 2014 roku. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Magdalena Zdrzałka-Szymańska Protokolant: Alicja Ziomek po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 06 marca 2014 roku we W. sprawy z powództwa (...) Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w W. przeciwko W. J. o zapłatę oddala powództwo. UZASADNIENIE W dniu 23.12.2013r. (...)
Czytaj więcej»

I C 119/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Wrocław Krzyki we Wrocławiu

Data orzeczenia: 2013-04-04

Data publikacji: 2013-06-15

trafność 100%

Sygn. akt I C 119/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 4 kwietnia 2013 roku Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Anna Stawikowska Protokolant: Agnieszka Łakomy po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 21 marca 2013 r. we W. sprawy z powództwa (...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we W. przeciwko M. C. o zapłatę I zasądza od pozwanego M. C. na rzecz strony powodowej (...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Czytaj więcej»

I C 313/09

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Wrocław Krzyki we Wrocławiu

Data orzeczenia: 2013-05-21

Data publikacji: 2013-06-04

trafność 100%

Sygnatura akt I C 313/09 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W. , dnia 13 maja 2013 roku Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu I Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący:SSR Monika Biała Protokolant:Kamila Krzyżosiak po rozpoznaniu w dniu 29 kwietnia 2013 roku we Wrocławiu sprawy z powództwa Ubezpieczeniowego Funduszu (...) z siedzibą w W. przeciwko Z. L. - o ustalenie wysokości renty wyrównawczej I ustala, że wysokość renty wyrównawczej zasądzonej wyrokiem Sądu Wo
Czytaj więcej»

I C 393/11

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Wrocław Krzyki we Wrocławiu

Data orzeczenia: 2013-11-06

Data publikacji: 2013-12-05

trafność 100%

Sygn. akt I C 393/11 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 6 listopada 2013 r. Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Krzyków we Wrocławiu Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Karolina Gruszczyńska Protokolant: Magdalena Kaliszewska po rozpoznaniu w dniu 23 października 2013 r. we Wrocławiu sprawy z powództwa R. M. przeciwko (...) Szpitalowi (...) we W. i (...) S.A. w W. o zapłatę I oddala powództwo; II orzeka, że koszty procesu ponosi w całości powódka pozostawiając ich
Czytaj więcej»